Welkom bij Telersvereniging Funghi

 
Coöperatie Funghi U.A. is een onafhankelijke telersvereniging van en voor paddestoelentelers. Funghi is opgericht in 2004. De paddestoelentelers die lid zijn van de coöperatie vertegenwoordigen een belangrijk deel van de Nederlandse productie van paddestoelen. 
 
Alle leden van Funghi zijn GlobalGAP gecertificeerd. Dat wil zeggen dat zij voldoen aan de eisen van het door Europese supermarktorganisaties ontwikkelde kwaliteitssysteem voor groente en fruit.
 
Indien u meer wilt weten over Telersvereniging Funghi kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van Funghi. Het telefoonnummer is 0485-515191. Wij helpen u graag verder.
 
Privacyverklaring:

Coöperatie Funghi U.A. (Funghi) heeft als doel om de producten van de aangesloten leden te verkopen. De wijze waarop en de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt wordt mede bepaald door de met de leden afgesloten telerscontracten en het daarbij geldende afzetregelement en de (verkoop)contracten met verkoopvoorwaarden voor de afnemers van Funghi.

Om haar doel te kunnen realiseren registreert Funghi persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring willen wij u informeren voor welke doeleinden en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken.

De persoonsgegevens worden door Funghi met name verwerkt om verkopen van producten van onze leden aan de afnemers mogelijk te maken. In dit kader worden onder andere NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mail adressen van personen vastgelegd.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houdt Funghi zich aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dan ook altijd een grondslag (overeenkomst) aan te wijzen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden voornamelijk verwerkt bij het maken van (verkoop/leverings)transacties. Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Funghi.

Uw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacyverklaring, tenzij wij op basis van een wettelijke verplichting de gegevens langer moeten bewaren.

Funghi heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisneming van gegevens.

Als uw persoonsgegevens door Funghi worden verwerkt, dan heeft u het recht om een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens. Een verzoek daartoe kunt u richten aan Funghi: administratie@coop-funghi.nl. Funghi zal binnen 2 weken op uw verzoek reageren. Als uit het afschrift blijkt dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn of naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de database van Funghi thuishoren, dan kunt u Funghi vragen om de gegevens aan te passen, te verwijderen of te beperken. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook voor dergelijke verzoeken kunt u het bovengenoemde (e­mail)adres gebruiken. Wanneer u ons vraagt om gegevens aan te passen of te verwijderen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben dat u niet langer gebruik kunt maken van onze dienstverlening.