Fair Produce voor Maatschap Kemmeren-de Kok

 

Over Fair Produce is er inmiddels voldoende geschreven in de media. Het nieuwe keurmerk, dat in het leven is geroepen om schijnconstructies in de champignonteelt tegen te gaan, werd eind februari voor het eerst uitgedeeld aan een aantal champignontelers.


n van de telers die extra in de belangstelling was vanwege een bezoek van minister Kamp aan zijn bedrijf, is Bert Kemmeren. Angelique en Bert waren er een beetje beduusd van, de minister met groot gevolg op het erf en dan ook nog een batterij pers over de vloer. Ook in de dagen nadat het gezin Kemmeren volop in het nieuws was, stond de telefoon roodgloeiend. Alle media aandacht was leuk, maar inmiddels kan Bert gewoon weer volop aan het telen.
 
 

Een maand van te voren is bij het bedrijf Kemmeren-de Kok een hele dag lang een uitgebreid onderzoek aan de gang geweest. Alles werd gecontroleerd, de boekhouding, alle identiteitsbewijzen van alle medewerkers en ook de urenregistratie. Bert is trots op zijn Fair-Produce keurmerk, maar vindt het tegelijkertijd jammer dat zo’n keurmerk nodig blijkt: "Een keurmerk krijgen voor iets wat eigenlijk vanzelfsprekend is, namelijk je aan de wet houden, is eigenlijk triest. Ik moet toch ook elke dag mezelf in de spiegel kunnen blijven aankijken?" Tegelijkertijd heeft hij ergens ook wel begrip voor telers die voor een zo goedkoop mogelijk arbeidsloon gaan, omdat het gewoon heel moeilijk is om het hoofd boven water te houden. Als je moet kiezen tussen failliet gaan of de mazen van de wet opzoeken, dan snapt Bert dat er telers zijn die voor het laatste kiezen. "Je moet je gezin wel te eten kunnen geven".

 
Bert vond het allemaal maar kouwe drukte, al vond hij het bezoek van de minister wel een eer. De leukste foto’s van het bezoek, zijn volgens Bert niet door de pers gemaakt, maar door zijn dochter Denise. Zij trof een aantal portretten van de minister die oprecht geïnteresseerd de productie en opbrengst bekijkt. Op deze foto’s is ook duidelijk de trots van Bert zijn gezicht af te lezen. Trots op zijn bedrijf en zijn mooie product!
 
                           
 
                                          

 

They Willems neemt nieuwe sorteermachine in gebruik 

Funghi heeft op het snijbedrijf van They en Miets Willems in Kessel een nieuwe machine geplaatst. De machine is een grote verbetering in het sorteren en afsnijden van de champignons. Hierdoor kan Willems een product leveren dat helemaal voldoet aan de eisen die de verwerkende industrie stelt. Willems: " Voorheen had ik nogal eens problemen met zandvoetjes en te lange stelen. Daardoor kon ik niet de kwaliteit leveren die ik eigenlijk wilde. Ik ben blij met de machine, hij werkt nu goed na enkele weken bijstellen en verbeteren. Gelukkig kon Funghi de machine in de GMO onderbrengen. Anders zou dit voor mijn bedrijf zeker niet rendabel zijn geweest." De machine is geleverd door Verbruggen Mechanisatie in Erp.