Lidmaatschap

 

Funghi kan het volgende voor haar leden betekenen:

Commercieel

 

Marktinformatie

De medewerkers van Funghi hebben veel kennis van de champignonmarkt. Deze informatie gebruikt Funghi bij het maken van contractafspraken tussen telers en afnemers. Hieruit kunt u, als teler, voordelen behalen.

 

Afzet

Funghi verkoopt de paddestoelen van haar leden aan afnemers. Op individuele basis of per groep voor de lange of korte termijn.

 

Ondersteuning t.b.v. verkoop

 

GlobalGap

De leden doen mee aan het GlobalGap- en residumonitoringssysteem van Funghi. Funghi wordt in zijn geheel geaudit door de certificerende instantie. Daarbij wordt jaarlijks een deel van de telers door de certificeerder geaudit. Funghi heeft afspraken gemaakt met een extern bureau dat alle leden eenmaal per jaar bezoekt om hen bij te staan bij het voldoen aan de GlobalGap-eisen.

 

Residucontrole

Funghi regelt ook de residumonitoring voor haar leden. Jaarlijks wordt 33 procent van de telers onderzocht. Uw product wordt dus minimaal eens in de 3 jaar gecontroleerd. De monsters gaan naar een onafhankelijk laboratorium.